Pressemeddelelse 01-11-2022

Flere kunder tænker i grønne baner og på CO2-aftrykket –
Hos Proviido rådgiver de skov- og naturejere med stor succes

Skov- og naturprojekter er der mange af hos Proviido, der står for alt fra rådgivning
til efterfølgende planlægning og realisering af grønne etableringsprojekter, hvad
enten det er skovrejsninger, terrænpleje, etablering af plantevalg eller læhegn. Men
de mærker også, at opmærksomheden på den grønne omstilling – og et miljømæssigt
hensynstagen – er voksende hos både private og offentlige kundekredse.

Tilbage i 2015 så skov- og naturvirksomheden Proviido for første gang dagens lys. Her syv
år efter stiftelsen, hvor meget vand er løbet gennem åen – med både gedigen succes og
udfordringer undervejs – er det i dag en velsmurt og landsdækkende forretning med et
rodfæstet koncept.
Det er skov- og landsskabsingeniøren, 43-årige Martin Viborg, der fungerer som eneejer og
daglig leder af iværksætterforretningen, som han ellers etablerede sammen med Rasmus
Fejer Nielsen. Samarbejdet sluttede dog fredeligt i 2019, da Rasmus søgte nye udfordringer.
Men ideen om, at levere rådgivning, projektering og udførelse af skov- og naturopgaver
lever bestemt i bedste velgående.

Verden i flammer, men optimismen blomstrer
Hos Proviido gør de da også alt for at følge med tidens tand, når de rejser skove, etablerer
terræn, planter i stor stil og etablerer læhegn for private og det offentlige. Men selvom
forretningen vækster og kunderne vælger dem oftere og oftere til, er det et ændret stilbillede
af virkeligheden med coronatømmermænd, inflationsudfordringer og en vindende diskurs
om en klimaproblematik, som godt kan føre til forsigtighedsprincipper i forhold til
kundernes beslutsomhed og efterspørgselstrang på særligt grønne projekter.
– Når vi f.eks. etablerer skov med tilskud, er priserne steget på stort set alt, og derfor er det
anderledes vilkår i dag – pga. tilskudssatserne er forblevet uændret. Det fører til, at nogle
kunder vurderer det for dyrt, at binde penge i projekterne, når de selv skal punge ud og det
rammer naturligvis også os, forklarer Martin Viborg.
Men selvom det giver anledning til mere forsigtighed hos kunderne, særligt efter nogle ringe
år med corona og de naturligt afledte udfordringer deraf, er der fortsat markant optimisme at
spore.
– Folk har holdt mere på pengene, end det gør nu. Jeg oplever klart, at man gerne vil
investere i det nære og gøre ens omgivelser mere grønne. Flere har interesse i at investere
penge i, at gøre på noget godt for naturen nu, mens man samtidigt gør ens ejendom og
omgivelser bedre at være i, lyder det fra Proviido-ejeren.

Klimaaftryk og grønne visioner
Den erfarne skov- og landsskabsingeniør, Martin Viborg, mærker da også en øget interesse
hos kunderne og virksomhederne til at være bannerførere for en grønnere linje.
– Vi har en grøn profil, naturligt forårsaget af vores brancherolle inden for skov og natur,
men flere kunder ønsker i stigende grad etablering af ’hardcore’ klimaskove, end de gjorde
tidligere. Særligt med det henblik, at de vil vise omverdenen, at de tager klimamæssige
hensyn og vil sætte et positivt aftryk på klimaet. Men jeg oplever også selvstændige og små
erhvervsdrivende, der har en landejendom eller et stykke jord, de kan opkøbe til
erhvervsbrug, som gerne vil have opført skov og natur, hvor det kan udregnes, hvor stor en
CO2-reduktion, de kan bibringe.
Netop klimahensynet og interessen i, at have en virksomhed med et bæredygtigt
udgangspunkt, vurderer Martin Viborg også som noget, der bestemt er kommet for at blive.
– Det har klart fået mere fokus (den grønne omstilling og bæredygtigheden, red), sådan at
det i fremtiden, i stigende grad, vil blive en fast opgave, at vi udregner på CO2-aftrykket og
hvor længe det gør nogle klimaneutrale, når vi giver et tilbud på et givent skovetableringsprojekt for eksempelvis erhvervsdrivende, siger han.

Unikke løsninger – færre standardmodeller
Proviido arbejder sammen med flere entreprenører og aktører inden for skovdrift, natur og
terrænpleje, når de leverer alt fra totalenterpriser til mindre opgaveløsninger for private,
såvel som kunder fra det offentlige. Det giver bestemt nogle fordele, når den rigtige
løsningsmodel skal findes for en stor diversitet af kundegrupper.
– Vi sammensætter altid det stærkeste hold til at løse den konkrete (enterprise)opgave for
kunderne med udgangspunkt i de samarbejdspartnere, vi har, men jeg er ikke gift med nogen
forretningsmæssigt. Vi er desuden meget åbne og eksplicitte om vores samarbejdspartnere,
hvilket jeg oplever som en styrke. Alle løsninger løses altid med en rådgiverkasket på fra
starten af, hvorefter vi finder frem til en frugtbar plan og løsningssammensætning. Uanset
om det er små etableringsopgaver eller større skovrejsninger, siger Martin Viborg.
Det betyder, at virksomheden kan skræddersy flere løsninger og ikke arbejde ud fra den
samme skabelon hver gang. Noget, Martin Viborg ser som en stor fordel og noget, én af
hans tidligere elever, der i dag er fastansat i virksomheden, også har bemærket.
– Jeg blev helt stolt, da en af mine elever – i forbindelse med en præsentation af Proviido til
skolebrug, skulle nævne nogle af de bedste ting ved elevpladsen. Her nævnte han, at det var
først og fremmest det, at vi ikke leverede standardløsninger, siger Martin Viborg og
fortsætter:
– Standardløsninger behøver ikke altid være et negativt ord, slet ikke faktisk. Men det er et
tegn på, at vi altid går til opgaverne individuelt. Vi går altid ind til en opgave med en blank
spilleplade – og kan herefter designe og udføre lige præcis det, vi oplever som den bedste
løsning. Selvfølgelig er vi inspireret af tidligere projekter, men vi tilstræber at levere unikke
projekter for vores kunder, lyder det fra den daglige leder og ejer af Proviido.

Et landsdækkende foretagende med stor fleksibilitet
Med årene har Proviido vokset sig større og slået nye rødder rundt om i landet, således de i
dag kan brøste sig af at være landsdækkende. De har bemærket, at kunderne sætter pris på
den personlige service, når de som fagfolk kan besøge og besigtige de natur- og
skovomåder, der skal enten reetableres, rejses, trimmes til eller have tilført f.eks. en sø.
Det er service i øjenhøjde, men det betyder også, at selvom de har kunder over hele landet,
og aldrig konsekvent siger nej til opgaver langt væk fra virksomhedsmatriklen i Skive, er de
fleste opgaver udført på jyske adresser i skrivende stund.
– I udgangspunktet siger vi aldrig nej til at løse en opgave, men det er klart, at vi i starten af
vores iværksætterperiode kørte markant mere rundt i landet, end vi gør i dag, forklarer
Martin Viborg, der kalder det en fjer i hatten, at de har kunder vidt og bredt i Danmark, når
de ikke partout opsøger sjællandske opgaver i samme grad som de jyske.
Når alt kommer til alt, handler det i bund og grund om størrelsen på det projekt, der skal
løses og om det tidsøkonomisk vil give mening for Proviido at løfte opgaven, også med
henblik på at kunne give en konkurrencedygtig pris til kunden, forklarer Martin Viborg:
– Ringer der én fra Sjælland, der gerne vil have plantet en skovrejsning, kan vi godt få
tingene til at hænge sammen til en konkurrencedygtig pris, som både kunden og jeg kan
leve med. Derefter kan jeg køre til Sjælland for at løse opgaven, nuancerer han og uddyber
om de gange, opgaven ikke vil give mening i samme grad:
– Hvis det derimod er en opgave på det sydlige Sjælland, hvor der skal etableres 75 meter
læhegn, vil det være en anden løsningsmodel. Her kan vi eksempelvis levere en planteplan,
altså en vejledning til selve plantningen og sørge for leveringen af planterne, forklarer han
om fleksibiliteten i opgaveløsningerne.

Ingen grund er for lille
Når der skal løses alt fra etableringsopgaver på mindre grunde til kæmpeprojekter på
adskillige hektarer, er der altid faglig rådgivning at hente fra Martin Viborgs virksomhed,
der består af fire medarbejdere og en stor kreds af samarbejdspartnere, der samlet kan alt fra
eksekvering af faglig rådgivning til totalenterprise.
Kunderne er derfor også meget forskellige fra gang til gang, men for det meste er
kundesegmentet primært bestående af private skov- og naturejere, der gerne vil have tilføjet
noget mere unikt grøn natur til deres matrikel.
– Vores kunder vil gerne have mere skov og natur tilført til deres ejendom. Segmentet af
kunder er oftest dem, der har styr på huset, men gerne vil have etableret en skov og noget
natur. De er i mange tilfælde – i bund og grund – naturmennesker og friluftsmennesker, der
gerne vil have deres egen unikke stykke natur, forklarer Martin Viborg.
Den bedste oplevelse at få fra en kunde, når rådgivningen har fundet sted (oftest efter en
lang gennemgang af kundens skov- eller naturområde) og Martin Viborg har givet sit bud på
en realiseringsplan, er wow-følelsen og ’den løsning havde jeg slet ikke kunnet forestille
mig’-svaret.
– Når jeg helt frit fra leveren kan sige, ’sådan her skal vi realisere den her drøm om en ny
skov’ til en kunde, bliver det ikke bedre. Særligt hvis kunden bliver positivt overrasket og
oplever en wow-effekt – der virker mit job fuldbyrdet.

Fremtiden er grøn og spirende – og har flere forgreninger
Martin Viborg og resten af Proviido har allerede stået bag et utal af større projekter, og i
fremtiden ser det fortsat lovende ud med spændende samarbejdspartnere og muligheden for
prestigeprojekter, uden at det fjerner fokusset fra de lokale opgaver for private kunder. Det
ene udelukker ikke det andet, ifølge den karismatiske virksomhedsejer.
– Jeg kan mærke, vi er kommet derhen som virksomhed, hvor de større projekter er inden
for rækkevidde. I år har vi fået Nykredit og Nyskovfonden som samarbejdspartnere, og i det
hele taget er vi i dialog med flere aktører om større grønne etableringsprojekter – og det er
bestemt stort og spændende.

Hvor ser du Proviido om fem år?

– Vi har allerede én anden afdeling på Djursland, som vi åbnede tidligere på året. Om fem år
har vi minimum fem afdelinger mere rundt om i landet i form af selvstændige skovfogeder,
der er en del af holdet og brandet Proviido, men som sidder forskellige steder i landet.

– På den måde kan vi komme tættere på kunderne og blive endnu mere lokale, mens vi
fortsætter med at skabe en endnu bedre arbejdsplads med et godt miljø. Et godt arbejdsmiljø
vil altid resultere i bedre opgaveløsninger for vores kunder, konstaterer Martin Viborg med
et smil på læben

Hvem er Proviido?
Proviido arbejder med rådgivning, projektering og udførelse af alle typer opgaver inden for
skov og natur. Skov- og landskabsingeniør Martin Viborg, ejer og daglig leder af Proviido,
har sammen med sine ansatte igennem de seneste syv år stået for udførslen af et væld et
opgaver – for både private og det offentlige. Virksomheden har mere end 30 års erfaring på
bagen i forhold til drift og pleje af skov og naturarealer.
Proviido samarbejder med entreprenørfirmaer og andre aktører inden for faget, og kan
derfor sammensætte, levere og eksekvere alt fra totalenterpriser i forbindelse med
skovrejsninger i hektarskala til etableringen af søer og vandhuller og mindre
enterpriseopgaver – eksempelvis opførelse af læhegn og naturbeplantninger.
Der kan være mange myndighedsinstanser, interesseorganisationer og forbehold, der skal
tages højde for, når større, såvel som små projekter, skal udføres. Derfor kan virksomheden
ligeledes hjælpe med rådgivning inden for det mangfoldige skov- og naturområde, der for
særligt ikke-fagfolk kan fremkomme vanskeligt og uoverskueligt. Den faglige rådgivning
beror blandt andet på hjælp til forståelsen af de tilskudsordninger, der findes, mens de
kommer med en faglig og ærlig vurdering, når der skal etableres skov og natur. Faktisk
fortæller de også gerne, hvis behovet for ét sådant arbejde med opførelsen af skov og natur
ikke er nødvendigt:
– Det er ikke altid, at jeg vurderer et behov for etablering af en skov eller terrænpleje, også
selvom kunden måske i udgangspunktet er interesseret i det. Det handler om, at det skal give
mening for kunden, virksomheden, miljøet og mig, forklarer Martin Viborg afsluttende. 

Stamdata
43-årige Martin Viborg er i dag eneejer og daglig leder af Proviido, der blev stiftet i 2015
sammen med Rasmus Fejer Nielsen. Hans bestrider jobtitlerne som skovfoged og skov- og
landskabsingeniør.
I virksomheden har han tre ansatte under sig, herunder partneren Ole Ruhwald, der bærer
samme jobtitel. Han bor i Højslev, i en forstad til Skive, hvor forretningen Proviido har
hovedsæde. Han har desuden 20 års erfaring inden for faget.

Vi er tidligere omtalt her

Hvem møder du hos Proviido?

Martin Viborg

Ejer, Skovfoged, Skov- og Landskabsingeniør

Uddannet Skov- og Landskabsingeniør ved Københavns Universitet i Nødebo. Over 15 års erfaring som skovfoged i ind- og udland. Har en fortid som officer i hæren og finansierede sit studie ved at arbejde som skovarbejder og anlægsgartner.

Martin er stifter og daglig leder af firmaet og har sit udgangspunkt fra kontoret i Skive, hvor han arbejder med rådgivning, entreprisestyring og vore fastforvaltede ejendomme. Martin er desuden vores specialist i skovrejsning, og har således et grundigt kendskab til lovgivningen og tilskudsreglerne på området.

Kontaktinfo:
Mail: kd.odiivorp@nitram
Mobil: 6024 7042

Ole Ruhwald

Partner, Skovfoged, Skov- og Landsingeniør

Uddannet Skov- og Landskabsingeniør ved Skolen i Nødebo i 1996. Med over 25 års erfaring som skovfoged, er Ole en kompetent rådgiver, både indenfor skov og natur, men også juletræer og pyntegrønt, der gennem en årrække har været Oles speciale.

Forud for studiet arbejdede Ole som skovarbejder, og nyder forsat når jobbet kræver at motorsaven skal startes. Således er Ole vores specialist, når det kommer til specialskovning, topkapning mv. Ole har udgangspunkt fra Glesborg, og varetager således primært vore kunder i Østjylland.

Kontaktinfo:
Mail: kd.odiivorp@elo
Mobil: 4025 7317

Peter Wortmann

Skovfoged, Skov- og Landskabsingeniør     

Uddannet Skov- og Landskabsingeniør i sommeren 2022, og har været ansat hos os siden 2020, først som elev, siden i studiejob og nu som skovfoged. Peter har altid færdes i og arbejdet med naturen, bl.a. som landbrugsmedhjælper og skovarbejder.

Peter har en stor passion for jagt og friluftsliv, så specielt opgaver med optimering af jagt- og herlighedsværdi er noget af det Peter brænder mest for. Således er Peter bl.a. specialist i at designe læhegn og beplantninger, så de tilgodeser både øjet og ikke mindst dyrelivet.

Kontaktinfo:
Mail: kd.odiivorp@retep
Mobil: 6024 7032

Magnus Emil Myrtue

Skov- og landskabsingeniørstuderende, Skovfogedassistent

3. års-studerende og under uddannelse til skov- og landskabsingeniør ved Skovskolen i Auning, hvor Magnus som en del af uddannelsen er elev og i praktik hos os, hvor vi har fornøjelsen af Magnus’ mange evner og viden indenfor skov og natur.

Magnus er bosiddende i Århus, men er opvokset og har familie i Viborg, hvorfor han skifter mellem at være på kontoret i Skive og i Glesborg. Magnus har en naturlig nysgerrighed og bred interesse for at arbejde med at skabe natur og at udfordre rammerne for hvordan man forbedrer og udvikler et naturområde.

Kontaktinfo:
Mail: kd.odiivorp@sungam
Mobil: 6024 7043

Louii

Breton, kontorhund med flot stambog og specialist i hundeskove

Kontorhund og assistent for Martin gennem en årrække. Er vel mest at betragte som en del af inventaret på kontoret, hvor en stor del af tiden tilbringes med bugen og fire stænger i vejret, alt imens der tænkes dybe tanker om skove, fugle og godbidder.

Louii har et indgående kendskab til hundeskove, og er således vores ekspert, når en af vore nyanlagte hundeskove skal testes. Louii hørte rigtig godt efter den dag, det blev fortalt, at harer er skadedyr i nyplantninger, så han er altid den første der melder sig, hvis en af vore kunder melder om problemer med harer i skoven.

Kontaktinfo:
Mail: kd.odiivorp@iiuol