Taks (Taxus baccata)

Vidensbase -> Plantevalg -> Taks (Taxus baccata)

Taks er et stedsegrønt og stærkt skyggetålende træ/busk der bliver nogle meter høj, oftest op til en 4-5 meter. Selv afgiver taks meget skygge. Hele Planten er giftig. Taks tåler hård beskæring, moderat vind og er meget tålsom overfor frost. Buskens tætte stedsegrønne vækst betyder at fugle og vildt kan finde gode redemuligheder og skjulesteder året rundt.