Pil (Salix spp.)

Vidensbase -> Plantevalg -> Pil (Salix spp)

Der findes mange forskellige arter af pil. En af de mere anvendte og omtalte er båndpil (Salix viminalis) også kaldet energipil. Båndpil kan anvendes som vedvildtagre f.eks. gennem slåning med årlige mellemrum. Modsat hvad mange tror, er pil ganske varmeelskende og følsom overfor frost især i plantens første år. Grunden til at den ofte ses på våde og lavt liggende arealer, er fordi den kan tolere vækstforholdene i modsætning til mange andre arter.