Naur (Acer campestre)

Vidensbase -> Plantevalg -> Naur (Acer campestre)

Navr er et træ, der bliver 10-15 meter højt. Naur tåler meget vind og er et godt plantevalg på arealer, der er meget udsatte overfor vinden. Naur tåler desuden en del tørke og kan vokse på tørre lokaliteter. Derudover kan naur vokse i skygge og kan derfor indfinde sig og vokse under større træer som eg, fuglekirsebær og løn. Naur tåler forskellige jordbundstyper men vokser bedst på næringsrige jorde.

Naur i efterårs farver i levende hegn