Kvalkved (Viburnum opulus)

Vidensbase -> Plantevalg -> Kvalkved (Viburnum opulus)

3-5 meter høj busk der opnår smukke høstfarver i oktober og november. Alle plantens dele er giftige. Tåler i nogen grad vind og beskæring. Kan vokse på en række forskellige jorde, men vokser ikke godt på sandet jord. Blomstrer med hvide blomster. Vokser bedst i fuld eller delvis sol. Trives ikke i fuld skygge og skal derfor etableres i randbeplantninger. Rimelig modstandskraft overfor frost. Kvalkved har middel til stor vækstkraft sammenlignet med øvrige vildtplanter.