Bjergfyr (Pinus mugo)

Vidensbase -> Plantevalg -> Bjergfyr (Pinus mugo)

Busket og flerstammet træ, som er meget hårdfør og robust. Bjergfyr findes også som enstammet i varieteten Fransk Bjergfyr (Pinus mugo var. rostrata). Bjergfyr kan vokse sig større, men ses ofte i højder på nogle få meter. Sidegrene har så kraftig vækst at træet opleves mere som busk.

Bjergfyr yder stor beskyttelse overfor vind og vejr med sin tætte lave og stedsegrønne vækst. Bjergfyr tåler at vokse på de fleste jordbundstyper og kan vokse på meget sandede og næringsfattige lokaliteter. Den vokser dog ikke så godt på fugtige jorde. Bjergfyr har stor vind og frostførhed og kan vokse på meget udsatte lokaliteter.

Til gengæld tåler bjergfyr ikke skygge og kan derfor ikke vokse under træer der skygger meget. Bjergfyr er selv meget skyggegivende og tillader normalt ikke meget opvækst under sig. Træet er ikke stormfast, da roden er meget overfladisk. Bjergfyr er vindbestøvet og har en moderat til kraftig vækst.