Almindelig hvidtjørn (Crataegus laevigata)

Vidensbase -> Plantevalg -> Almindelig hvidtjørn (Crataegus leavigata)

Karakteristisk lille træ i mange læhegn og skovbryn. Hvidtjørn er kendt for de flotte hvide blomster i maj-juni. Almindelig hvidtjørn er meget vind og froststærk og tåler beskæring, faktisk er hvidtjørn blandt de træarter der tåler mest vind overhovedet. Hvidtjørn vokser helst i rigelig lys, men tåler også en del skygge. Den kan derfor vokse under andre større skovtræer, der ikke skygger for hårdt, eksempelvis eg. Selv skygger hvidtjørn kun i begrænset omfang. Den kan være oplagt at plante i de yderste rækker af en beplantning. Hvidtjørn tåler hård og hyppig beskæring.

Den krogede vækst sammen med høj beskæringstolerance, gør hvidtjørn anvendelig til tætte levende hegn i det åbne land, hvor der er vind og frost.

Hvidtjørn bestøves overvejende af insekter. I efteråret har hvidtjørn mange røde bær, som sidder længe på træet og spises af især fugle.

Naturligt vokser almindelig hvidtjørn både i det åbne land og i skovkrat. Hvidtjørn er oftest nem at etablere ved udplantning. I plantens første år er tilvæksten lav til moderat. Som ældre træ, er tilvæksten ganske lav.