Almindelig benved (Euonymus europaeus)

Vidensbase -> Plantevalg -> Almindelig benved (Euonymus europaeus)

Opnår en højde på mellem 3-7 meter. Ikke så vindtolerant og vokser på gode jorde. Trives ikke på magre jorde. Står med flotte røde/orange frøkapsler i efteråret. Både plante og frugter er giftige, men frugterne spises og spredes af fugle. Benved trives i fuld sol eller delvis skygge. Benved er tålsom overfor frost og til en vis grad vind. Planten taber bladene omkring november og herfra ses vildtplanten i meget flotte røde og orange høstfarver.

Benved kan i nogen grad tåle beskæring. Benved kan anvendes både i skovbryn og læhegn, hvor den sikres rigelig lys eller som smuk solitær busk.