Links

Vi har samlet en række links i tre kategorier, hvv. mest for skovejere, mest for haveejere og så til dem der er interesseret i grej og maskiner…

Links til skovejere

Dansk skovforening

Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation og arbejder for at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser og ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdier.

Dansk skoventreprenør forening

Dansk Skoventreprenør Forening er en organisation af skoventreprenører, der deltager som professionel medspiller i dansk skovbrug og præger branchens fortsatte udvikling.

Danmarks træportal (træ.dk)

Træbranchens fælles informationsprojekt. Træ.dk arbejder med at formidle viden og knytte netværk for, at skabe en fremtid baseret på bæredygtig produktion og brug af træ. Hjemmesiden behandler alt det forbrugerne gerne vil vide om træ og træprodukter.

Naturstyrelsen 

Viden om lovgivning, nyheder og tilskudsmuligheder til private skovejere.

Plantevalg.dk 

På plantevalg.dk kan du finde både arter og frøkilder, som opfylder formål til en plantning og som kan være egnede til plantningslokaliteten. Hjemmesiden er udarbejdet af Naturstyrelsen i samarbejde med Skov & Landskab, Københavns Universitet.

Links til haveejere

Haveselskabet

Haveselskabet er en landsdækkende forening for alle der dyrker haveglæden. Haveselskabet udgiver bl.a magasinet Haven.

Idenyt.dk haven 

Artikler og forum til haveejere om have og produkter til haven.

Links til maskiner og grej

Jonsered

Motorsave, plæneklippere, buskryddere m.v.

Husqvarna

Motorsave, plæneklippere, buskryddere m.v.

Stihl

Motorsave, plæneklippere, buskryddere m.v.

Agromek

Danmarks største messe for land- og skovbrug (hvor vi naturligvis også er tilstede…).