Tilbud på opsætning af skovhegn ved skov og læhegn

Vidensbase -> Landopgaver -> Tilbud på opsætning af skovhegn ved skov og læhegn

Her kan du læse mere om forskellige hegnstyper og opsætning af skovhegn.
Bemærk, alle vejledende priser er baseret på hegnslængder på min. 200 meter og opsat i åbent land eller skov. Beliggenhed, terræn, adgangsforhold mv. kan have indflydelse på prisen.

Renhold af plantning

Vildthegn 160-23-15 m. fyrstolper og jernrør

Maskinel plantning

Vildthegn 160-23-15 m. træstolper

Maskinskovning

Vildthegn 160-23-15 m. robiniestolper

Renhold af plantning

Vildthegn 160-12-15 m. fyrstolper og jernrør

Maskinel plantning

Vildthegn 160-23-15 m. jernrør

Maskinskovning

Vildthegn 140-11-15 m. fyrstolper og jernrør