Sådan planter du læhegn med tilskud

Vidensbase -> Land -> Sådan planter du læhegn med tilskud
Du kan søge om tilskud til læhegn og remisser frem til d. 3 august 2018.

Tilskudsordningen kan søges individuelt eller kollektivt og administreres af miljøstyrelsen. Tilskudsordningen er ikke egnet til alle lodsejerprojekter, og kommer med en række begrænsninger i valg af placering, arealstørrelse, artsvalg og opbygning af beplantninger.

Se hvilke buske og træarter du må bruge jf. 2018 ordningen

Men – kan du leve med begrænsningerne og er dit areal egnet, så er tilskuddet på 60.000 kr/hektar og 15 kr/lbm til vildthegn ganske attraktivt. Vi viser dig hvordan du nemt kan søge tilskuddet eller få os til at hjælpe. Du kan læse hele tilskudsordningen her.

Læhegn godkendt til tilskudsordningen

Vi har sammensat en oversigt over læhegn som er godkendt til læhegnsordningen (2018). Læhegnene opfylder ordningens krav til plantearter, forhold mellem buske og træer, buskenes placering i rækkerne og har en andel af bivenlige arter på over 50%

Læhegn og småplantninger uden tilskud

Under en individuel tilskudsansøgning skal du tilplante mindst o.5 hektar. Dette svarer til næsten 1000 meter 3-rækket læhegn, hvorfor mange lodsejere ikke kan søge  individuelt, men kun som en del af en kollektiv ordning, som kan være ganske tidskrævende.

Har du et mindre planteprojekt eller ønske om større fleksibilitet, frihed i artsvalget og en hurtigere beslutningsgang anbefaler vi dig at plante læhegn uden brug af tilskudsordningen. Dette vil samtidig spare dig for en del tid og omkostninger til administration, som enten skal afholdes af dig eller en konsulent. Du skal også være opmærksom på, at selvom du søger tilskuddet er der ingen garanti for at du får det.

Kan dit areal komme i betragtning for tilskud? 

Find først ud af om dit areal kan komme i betragtning. Tjek det nemt og hurtigt ved at bruge tjeklisten herunder. Kan du svare ja til alle spørgsmål er dit areal egnet jf. tilskudsordningen.

Krav til areal og afstande

Krav til areal og afstande

 1. Du ejer arealet hvor der skal plantes?
 2. Du bestemmer om arealet skal tilplantes? (altså ingen myndighedskrav om tilplantning)
 3. Arealerne ligger i en nummereret markblok?
 4. Arealet er ryddet for opvækst forud for plantning?
 5. Du tilplanter et eller flere arealer på samme ejendom eller naboejendomme, så det beplantede areal ialt er mindst 0,5 hektar?
 6. Du planter læhegn på 3-7 rækker og remisser på højest 0,5 hektar?
 7. Du planter mindst 15m fra have og beboelse?
 8. Du planter med en afstand på 15 m til skov, remisser og læhegn. (Læhegn kan plantes tættere hvis de ikke er langsgående)?
 9. Du planter med en afstand på mindst 30m til beskyttede naturområder inkl.  beskyttede vandløb?
 10. Du overholder øvrige afstandskrav og fredninger (oversigt i vejkryds, kystlinje, sølinje, afstande til fredninger, m.v.)?
Krav til brug af planter og opbygning af beplantninger
 • Du anvender godkendte plantearter?
 • Alle planteprovenienser er godkendte?
 • Planteleverandøren er opfylder Miljø- og fødevareministeriets krav?
 • Hver af dine beplantninger har mindst 75% buske?
 • Hver af dine beplantninger har mindst 50% bivenlige arter?
 • Du planter kun buske i yderste planterækker?
 • Areal med lysninger udgør højest 20% af arealet i hver beplantning?
 • Veje og spor bryder kun læhegn på tværs og er højest 4.5 meter brede?
 • Du planter så der gennemsnitligt står 4000 planter pr hektar i hver beplantning?
 • Du sikrer ukrudtsrenholdelse mindst 3 gange i de første 3 vækstsæsoner i perioden marts-juni (harvning, radrensning etc.)?
 • Du renholder de tilplantede areal uden brug af pesticider i mindst 5 år efter tilsagnsdatoen for tilskuddet?

 

 

Sådan søger du tilskud til læhegn og småplantninger

Læhegnsansøgningen er simpel. De mest krævende oplysninger er kontrol af fredninger m.v. samt indtegningen af beplantnings arealer.  Begge dele kan du gøre på www.MiljøGis.dk som vi kommer ind på nedenfor.

Se hvilke oplysninger du skal indtaste i ansøgningen

Du kan hente skemaet via Mijøstyrelsens hjemmeside, her er et direkte link til at downloade ansøgningen. (Højre museklik og gem som fil, så undgår du at åbne i browseren)

Kom igang med at søge – begynd med dit ejendomsnummer

For at komme igang skal du først bruge dit 10 cifrede ejendomsnummer.

Kom igang med at søge – begynd med dit ejendomsnummer
 1. Besøg først www.OIS.DK

 2. Vælg søg via postnummer/bynavn eller fremsøg via kort hvis du ikke kender adressen
 3. Tast arealets adresse ind

 4. Find dit de sidste cifre i dit ejendomsnummer.

 5. Lav nu dit 10 cifrede ejendomsnummer
  Tilføj nuller mellem kommunekode og ejendomsnummer fra OIS til du har ti cifre. I dette tilfælde: 66100XXXXX

Indtegning af dit projekt i miljøGIS

Indtegningen i MiljøGIS er nok det mest krævende punkt i ansøgningen. Du kan læse vejledningen her. Indtegningen kræver lidt øvelse, men kortprogrammet kan bruges af alle og kræver ingen installation og du kan sagtens øve dig uden at fremsende dine indtegninger. Miljøstyrelsen har lavet en lang men udemærket vejledning, som forklarer hvordan du gør. Link til MiljøGis.

Se læhegnstyper med tilskud

Egehegn med røde buske

Shegn til bedre jorde. Rød kornel og benved er karaktérarter med røde farver i efteråret.

Arter: Vintereg (11%), Fjeldribs (22%), Navr (11%), Rød kornel (22%), Hassel (11%, Benved (22%).

Opbygning: 3 rækker.

3 rækket egehegn til let jord

Opbygning: 3 rækker.
Arter: Vintereg (11%), Fjeldribs (22%), Skovæble (11%), Hæg (11%), Hassel (11%), Dunet gedeblad (11%), Almindelig hvidtjørn (11%).
Vejl. pris 1.163 kr (930 kr excl. moms) pr. 100 meter ved 1000 meter.

Læhegn med tilskud

** Vejledende priser er oplyst for planter inkl. fragt og moms pr. 100 m ved bestilling af 1000 m læhegn.

Spørgsmål og hjælp

Vil du gerne have hjælp til ansøgningen herunder indtegningen af dine læhegn i MiljøGis er du velkommen til at kontakte os.