Læhegn klassisk 3 rækket

Vidensbase -> Land -> Læhegn klassisk 3 røkket

Dette 3 rækkede læhegn har en klassisk opbygning med træer og buske og indeholder 11 forskellige arter. Arterne er generelt robuste og tåler en lang række vind- og jordbundsforhold. Hegnets artssammensætning muliggør fornyelse af hegnet over tid ved nedskæring af buske.

Velegnet til: Vildtpleje, Natur, Ejendom æstetik

Antal arter: 11

Opbygning: 3 rækker

Træer: Fuglekirsebær (7%), Vintereg (13%)

Små træer: Almindelig hvidtjørn (7%), Hæg(7%), Skovæble (13%), Røn (7%), Syren (7%)

Store buske: Hassel (7%), Mirabel (7%)

Små buske: Dunet gedeblad (13%), Fjeldribs (13%)

 

Se beregning af planter til dit læhegn med det samme. Forespørg om et endeligt tilbud og modtag dine planter indenfor få dage.
  • Plantearter: Almindelig hvidtjørn (7%), Dunet gedeblad (13%), Hassel (7%), Hæg (7%), Fuglekirsebær (7%), Skovæble (13%), Mirabel (7%), Fjeldribs (13%), Røn (7%), Syren (7%), Vintereg (13%)
  • Plantetype og størrelse : barrodsplanter. plantehøjde på 20-40cm i godkendt kvalitet efter danske planteskolers standard.
  • Anvendt planteafstand: 1,5m
  • Anbefalet rækkeafstand: 1,4-1,7m