Læhegn klassisk 3 rækket egehegn

Dette 3 rækkede læhegn har en klassisk opbygning med træer og buske og indeholder 11 forskellige arter. Arterne er generelt robuste og tåler en lang række vind- og jordbundsforhold. Hegnets artssammensætning muliggør fornyelse af hegnet over tid ved nedskæring af buske.

Velegnet til: Vildtpleje, Natur, Ejendom æstetik

Antal arter: 11

Opbygning: 3 rækker

Træer: Fuglekirsebær (7%), Vintereg (13%)

Små træer: Almindelig hvidtjørn (7%), Hæg(7%), Skovæble (13%), Røn (7%), Syren (7%)

Store buske: Hassel (7%), Mirabel (7%)

Små buske: Dunet gedeblad (13%), Fjeldribs (13%)