Læhegn Egehegn med røde efterårs farver

Vidensbase -> Land -> Læhegn egehegn med røde efterårs farver
Dette 3 rækkede læhegn bygger på arter som får et rødt efterårsløv. Benved og surbær får i de fleste efterår klare røde farver mens naur fremtræder også med flot gulligt løv. Læhegnet vil overvejende trives bedst på lidt bedre jorde som indeholder nogen ler.

Velegnet til: Natur, Ejendom æstetik

Antal arter: 6

Rækker: 3

Træer: Vintereg (11%), Naur (11%)

Små træer: 

Store buske: Benved (22%), Hassel (11%),

Små buske: Rød kornel (22%), Fjeldribs (22%)