Læhegn 3 rækker farverigt bedre jord

Vidensbase -> Land -> Læhegn 3 rækker farverigt bedre jord

Dette hegn rummer mange arter, hvor flere er valgt efter at kunne vise stærke farver i henover året. Bemærk enkelte af arterne som kvalkved og i nogen grad rød kornel kræver lidt bedre jord / gerne lettere leret jord. Liguster holder i nogen grad på bladene henover vinteren og vil derføre tilføre lidt grønt i vinterhalvåret.

Antal arter: 12

Rækker: 3

Træer: Spidsløn (7%), rødeg (7%)

Små træer:

Store buske: hassel (13%), alm. bærmispel (7%), benved (7%)

Små buske: mangeblomstret rose(7%), æblerose(7%), fjeldribs (20%), liguster (7%), kvalkved (7%), rød kornel (7%), surbær (7%)

Se beregning af planter til dit læhegn med det samme. Forespørg om et endeligt tilbud og modtag dine planter indenfor få dage.
  • Plantearter:rødeg (7%),Spidsløn (7%), surbær (7%), benved (7%),alm. bærmispel (7%),hassel (13%),rød kornel (7%), kvalkved (7%), liguster (7%), mangeblomstret rose (7%),fjeldribs (20%), æblerose (7%)
  • Plantetype og størrelse : barrodsplanter. plantehøjde på 20-40cm i godkendt kvalitet efter danske planteskolers standard.
  • Anvendt planteafstand: 1,5m
  • Anbefalet rækkeafstand: 1,4-1,7m