Skov

Skov Vidensbase -> Skov -> Skov Vi løser næsten alle opgaver i skoven Proviido arbejder målrettet med opgaver og tilbud til skov, skovejere og skovdrift. Eksempler på opgaver vi ofte bistår skovejere med er levering af skovplanter,  plantning af skov, etablering af...

Skovning

Skovning – fældning af træer og afsætning af træ Vidensbase -> Skov -> Skovning Skovning er et fagord for skovfældning, altså fældning af træer i skovbevoksninger. I praksis er skovning, det mest markante indgreb vi laver i vores skove. Det er når vi skover, at vi...

Vildthegn

Vildthegn Vidensbase -> Skov -> Vildthegn Opsætning af vildthegn langs et areal der skal tilplantes med skov. Hvad er et vildthegn? Har du skovbeplantninger, læhegn eller frugttræer som skal hegnes ind? Indhegning er den mest effektive beskyttelse mod vildtskader....

Skovplanter

Skovplanter Vidensbase -> Skov -> Skovplanter Der er mange forhold, der spiller ind, når du skal købe skovplanter. For det første skal du selvfølgelig være klar over, hvad du gerne vil plante. Skal det være nåletræ eller bøg? Hybridlærk eller ædelgran? Skal planterne...

Jordbearbejdning

Jordbearbejdning Vidensbase -> Skov -> Jordbearbejdning Plantning af ny skov er en langsigtet investering og derfor er det vigtigt at der skabes et godt udgangspunkt. Klargøring af markjord til plantning Markjord / agerjord der skal tilplantes med skov eller juletræer...

Plantning

Plantning af skov, læhegn og naturarealer Vidensbase -> Skov -> Plantning I Danmark bliver der årligt plantet 25 millioner planter i de danske skove (excl. juletræer). Plantning af de fleste planter sker med plantemaskine, men mange bliver plantet manuelt. I...