Bøg (Fagus sylvatica)

Artsbeskrivelse Bøg

Bøgen er vores mest almindelige løvtræ og findes i det meste af landet.
Bøg er en langsom starter, der kan vokse sig til et stort og dominerende træ, der bortskygger andre planter. Bøg anvendes ikke så hyppigt i vildtplantninger og læhegn, da bøg nemt bortskygger andre arter og trives dårligt på vindudsatte lokaliteter.
I skov kan bøg opnår højder på 30 meter, men i det åbne land bliver den ikke ofte over 20 m.
Bøg er mere udsat overfor frost og vind end eg, men bides også mindre af råvildtet.

Voksested Bøg

Bøgen vokser på stort set alle jordbundstyper, men trives bedst på dybgrundede jorder, med god vand- og næringsstofforsyning. Den tåler næringsfattige jorder, men er følsom overfor såvel hård vinterfrost og på grund af sit tidelige udspring, er den også følsom overfor forårsfrost.

Anvendelse af bøg

Vi anvender bøgen i mange af vores skovrejsninger og som hovedtræart i eksisterende skov. Uanset om det er med produktion eller herlighedsværdi er bøgen et godt valg. Derimod er den ikke specielt velegnet i læhegn, da den som udpræget skyggetræ let bortskygger andre træer og buske og i øvrigt ikke er specielt vindtolerant, hvilket ikke er ønskværdigt i læhegn.
 

Kontakt os om dit planteprojekt

Udfyld nedenstående informationer og bliv kontaktet til en uforpligtende snak om dit projekt.
  • Adresse - Postnummer - By
  • Ved indsendelse af kontaktformular, bekræfter du også at vi må kontakte dig om det specifikke emne siden omhandler. De kontaktinfo anvendes jf. persondatapolitik og vil ikke blive videresolgt eller brugt til anden marketing.
Latin:Fagus sylvatica
Gruppe:Stort træ
Hjemmehørende:Ja