Hvad er en god pris…?

Du skal få en god pris… er noget vi tit og ofte hører – og ja, vi kommer ind i mellem også til at sige det selv, når vi har formidlet tilbud på en opgave. Men, hvad er en god pris, og hvordan kan du være sikker på at den pris du nu engang har fået, så også er en GOD pris?

Pris og kvalitet

img_0352Pris og kvalitet hænger sammen! Det er gammel latin – og i mange tilfælde er det også rigtigt – og i endnu andre, er det desværre ikke nødvendigvis rigtigt.

En nogenlunde erfaren skovmand kan med rimelig sikkerhed afgøre om kvaliteten af et parti leverede planter er af en fornuftig kvalitet.

Langt sværere bliver det, når man som ikke-fagmand skal købe en vare eller en ydelse man aldrig eller kun sjældent har købt – det er begrænset, hvor mange gange i livet man får brug for at få topkappet et træ haven, eller skal plante to hektar skov til vildtet.

Derfor starter en proces, hvor man skal forsøge at danne sig et overblik over udbuddet og ikke mindst markedsprisen for den ydelse man efter spørger. Den proces kan man selv stå for, eller bruge det vi kalder bankrådgiver-metoden.

 

Bankrådgiver metoden…

Når man skal købe noget, man ikke tidligere har købt, begynder en proces, hvor man dels undersøger markedet og dels forsøger at indhente information om de forskellige leverandører, f.eks. ved at spørge for sig i sit netværk. I den proces, finder man måske frem til nogle mulige leverandører, der kan kontaktes med henblik på aftaler om besigtigelse og efterfølgende tilbud. Andre vælger at bruge ’bankrådgiver-metoden’ – hvor man allierer sig med en rådgiver og bruger denne som sparringspartner til at vælge en løsning, som konsulenten foreslår – gerne en løsning fra eget produktkatalog.

I sidste ende når man frem til en aftale med en leverandør. Men hvordan ved man så, at man har valgt den rette løsning, til den rette pris?

Det billigste, kan være dyrest!

Tømmerstak

Hvis det kun er en ganske lille andel, der bliver lavet til “specialtømmer”, så hjælper det ikke meget at man bliver budt en ekstra GOD pris per kubikmeter… Ved skovning, skal der optimeres på den samlede økonomi, ikke enkelttræseffekter…

Nogle gange er det nemt at sammenligne

I mange sammenhænge, vil det altid være en fordel at tage det billigste produkt/løsning. Står du og skal vælge mellem to benzinstationener, så vil det alt andet lige, være bedst at vælge den station, hvor benzinen er billigst.

Men, hvad nu hvis den ene station, har en gratis bilvask med i prisen, så kan det jo godt være at det kunne svare sig at betale 25 øre mere per liter? – men hvad nu hvis din bil ikke trænger til at blive vasket, kan det så svare sig?

Andre gange er det mindre enkelt

I skovbruget er situationen ofte anderledes. Det sker ofte at du tilbydes forskellige løsninger på samme opgave – skal du f.eks. have fældet et stykke skov, kan der være en entreprenør, der tilbyder at fælde det hele til flis og en anden vil oparbejde træet til tømmer. Hvordan skal du i en sådan situationen, som almindelig skovejer, kunne gennemskue, hvad der er mest optimalt for dig? Tilsvarende kan du som haveejer få tilbud på træfældning, hvor en entreprenør vil klatre i træet og fjerne roden med en stubfræser, en anden vil fælde træet fra lift og grave roden fri og skære stubben 10 cm under jordniveau – hvad er den bedste løsning?

Ofte er det sådan, at folk gerne vil sælge den løsning med de maskiner/udstyr, de hver især råder over. Står der en tre-rækket plantemaskine hjemme i maskinhuset, så er det naturligvis den der sælges – måske uanset, at der kunne være en anden maskine, der var bedre til lige netop den pågældende opgave. Det er netop i de tilfælde, man ofte hører sælgeren sige, noget i retning af “den her maskine, kan gøre det næsten lige så godt – og du skal få en GOD pris!”. Pointen er sikkert god nok, det kan gøres billigere med den pågældende maskine – men det som nogle sælgere somme tider glemmer at sige til kunden er, at det man sparer på det ene, taber man ofte på det andet. Tag plantning i skoven som et eksempel – her kommer man ofte til at bruge en del mere på renholdelsen, fordi der blev sparet 25 øre per plante på plantningen.

Tilsvarende høres også om skovninger, hvor ejeren afregnes for “specialtømmer” og flis. – Men når det så kun er en lille del af tømmert, der bliver lavet til specialtømmer, så kunne det have været bedre at vælge en anden mulighed, med en lavere gennemsnitlig enhedspris på tømmeret, men hvor der blev optimeret på skovningens totale økonomi.

Hvad kan jeg gøre?

Når du skal have udført en opgave, hvad er det så jeg skal læne mig op ad, hvis det ikke bare er prisen…?

Prisen ER en vigtig ting, og selv den BEDSTE løsning kan købes for dyrt, men generelt bør du som have- og skovejer, kigge på følgende aspekter, når du træffer beslutning om valget af leverandør til din opgave:

  • Hvad er det for noget maskinel der stilles med?
  • Har leverandøren de faglige kompetencer der skal til?
  • Er der nogle referencer, jeg kan forholde mig til?
  • Lyder prisen rimelig i forhold til alternativet?

Netop de fire ovenstående punkter, er ting som vi hjælper dig med. når du finder din leverandør med proviido.dk. Vi giver faglig sparring om dine opgaver og løsningsmuligheder og vi hjælper dig med at få tilbud på din opgave, sådan du får EN GOD LØSNING, TIL DEN RIGTIGE PRIS. Og vi gør det på markedets bedste vilkår og med Danmarks største entreprenørnetværk!